Loading...
Rau Củ - Trái Cây
500GR
19.000 đ
1KG
24.000 đ 25.000 đ
400GR-500GR/Trái
14.000 đ
500GR
14.000 đ
400GR-600GR/Trái
18.000 đ
300GR
20.000 đ
Từ 1,4KG trở lên/Trái Vui lòng chọn trọng lượng trái mong muốn hoặc ghi chú tại giỏ hàng
45.000 đ 55.000 đ
300GR
14.000 đ
500GR
16.000 đ
300GR
13.500 đ
Tạm hết hàng
300Gr
16.000 đ
1.5-1.8KG/Trái
75.950 đ 116.000 đ
250Gr/Hộp
175.000 đ
500GR
23.000 đ
Thịt vàng tươi, vị ngọt mát
189.000 đ 229.000 đ
Chỉ áp dụng Online, Vui lòng chọn trọng lượng trái mong muốn hoặc ghi chú tại giỏ hàng
79.000 đ 179.000 đ
300GR
13.500 đ 15.500 đ
Tạm hết hàng
589.000 đ
Thịt chắc, giòn, ngọt
159.000 đ 229.000 đ
Size 90-100
129.000 đ 179.000 đ
Tạm hết hàng
0,9KG-1,1KG
129.000 đ 139.000 đ
Tạm hết hàng
Size 64, Ống 4 trái
149.000 đ 159.000 đ
Tạm hết hàng
0,9KG-1,1KG
125.000 đ
Tạm hết hàng
0,8KG-1KG/2 Trái
25.000 đ 36.000 đ
Tạm hết hàng
14,8KG - 15,2KG/Thùng
2.025.000 đ 2.235.000 đ
Tạm hết hàng
2.500.000 đ 3.042.000 đ
Tạm hết hàng
3,5KG
650.000 đ
Tạm hết hàng
125GR
159.000 đ
Trang chủ

Trang chủ

toolbar.mobile.productcategory

toolbar.mobile.productcategory

Gói ưu đãi

Gói ưu đãi

Trung tâm hỗ trợ

Trung tâm hỗ trợ