Điều Khoản Sử Dụng

Tìm hiểu Điều Khoản Sử Dụng của Gmarket24h.com để hiểu rõ hơn về bảo mật thông tin cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm người dùng. Khi truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của Gmarket24h, người dùng nhận được các điều khoản sau.

dieu-khoan-su-dung
Tìm Hiểu Chi Tiết về Điều Khoản Sử Dụng Gmarket24h.com

1. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này đề cập đến việc chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong việc cung cấp dịch vụ trên Gmarket24h. Dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin về cá nhân hoặc định danh cá nhân có thể xác định.

1.1. Thu thập thông tin.

Dữ liệu cá nhân được thu thập dựa trên thông tin mà bạn tự công khai hoặc cung cấp cho chúng tôi.

Quá trình thu thập dữ liệu tuân thủ hoàn toàn các quy định pháp luật hiện hành.

1.2. Sử dụng thông tin.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu thu thập để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phân phối quảng cáo và gửi thông tin về sự kiện của Gmarket24h.

1.3. Bảo mật dữ liệu.

Mọi thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nào, trừ khi theo quy định của pháp luật.

1.4. Cập nhật/Sửa chữa và xóa dữ liệu.

Bạn có quyền cập nhật/sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình; đồng thời có thể yêu cầu xử lý thông tin cá nhân bằng cách liên hệ qua email.

2. Bản quyền và Thương hiệu

Mọi nội dung và hình ảnh trên trang web và ứng dụng của Gmarket24h đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ và các văn bản liên quan khác.

Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc hình ảnh nào thuộc Gmarket24h cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu của Gmarket24h. Gmarket24h có quyền yêu cầu người dùng ngừng sử dụng và đền bù thiệt hại (nếu có).

3. Miễn trừ trách nhiệm

Các liên kết trên trang web và ứng dụng của Gmarket24h có thể dẫn đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc vấn đề phát sinh từ việc sử dụng các liên kết này.

Người dùng có thể gặp quảng cáo từ bên thứ ba trên Gmarket24h. Mỗi nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo, bao gồm các lỗi hoặc thiếu sót.

4. Nội dung người dùng

Khi bạn gửi bài viết, bình luận hoặc nội dung khác cho chúng tôi, bạn đồng ý chúng tôi có quyền sử dụng nó miễn phí, vô điều kiện, có thể chuyển giao và vĩnh viễn trên toàn thế giới.

Chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể chỉnh sửa hoặc từ chối xuất bản nội dung của bạn theo quyết định của riêng chúng tôi hoặc của họ. Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung mà người dùng gửi và được chúng tôi hoặc bên thứ ba có quyền xuất bản.

5. Ứng dụng

Các điều khoản này áp dụng cho tất cả các ứng dụng của Gmarket24h.

6. Thay đổi và Cập nhật

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web và ứng dụng của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

Hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng những dịch vụ và tiện ích tuyệt vời mà Gmarket24h.com cung cấp, và chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và cải thiện để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho mọi thành viên của cộng đồng Gmarket24h.